Отказ и връщане на заявена и доставена стока

 1. Съгласно ЗЗП, чл, 55, КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от закупената стока в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването й, без да посочва причина и без да дължи каквито и да било компенсации. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови на КЛИЕНТА в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят се е отказал от стоката. В този случай транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА. Сумите се възстановяват чрез наложен платеж или по банкова сметка на клиента. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 30 дни. Потребителят е длъжен да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно Закона за защита на потребителите. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.
 2. При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА и не се възстановяват.

Рекламации
Рекламации могат да се правят от КЛИЕНТА, в случай че:

 1. Доставената стока не съответства на поръчаната от КЛИЕНТА.
 2. Доставената стока е повредена при транспортирането.
 3. Доставената стока има фабричен или производствен дефект.
 4. Цената, обявена в сайта не съвпада с цената, която КЛИЕНТЪТ трябва да заплати.
 5. Не е спазен срокът за доставка, обявен в Условия за доставка.
 6. Рекламации по горепосочените пунктове се извършват само в момента на доставката.
 7. При рекламации по горепосочените пунктове транспортните разходи се поемат от ДОСТАВЧИКА.
 8. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката, съгласно Условията за доставка.
 9. Рекламации се приемат по удобен за КЛИЕНТА начин – телефон, имейл или друго, като той посочва причините за предявената рекламация. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не приеме рекламация на КЛИЕНТА, ако тя е се счете за неоснователна, съгласно действащото законодателство на РБ.
 10. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми КЛИЕНТА за становището си на посочения от него телефон или имейл в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на рекламацията.

Абонирай се

Бюлетин