Възражение срещу обработване на лични данни

Долуподписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с настоящото възразявам срещу обработването на личните ми данни от „Маранело“ ООД, ЕИК 175318231 поради следната причина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   * Ако се възразява за целите на директен маркетинг, причина не се посочва. Достатъчно е възражението да бъде сведено до знанието на администратора.     Подпис . . . . . . . . . . . . . . . . Дата . . . . . . . . . . . . . . . .               Получено на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Ако настоящото е на технически носител – следва да бъде въведено в системата на администратора по съответния технически начин, като администраторът пази запис на даденото съгласие/възражение/оттегляне на съгласие.)

Абонирай се

Бюлетин