Всички цени на стоки в Е-магазина са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато. 

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а) при доставката – в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

б) по банков път по банкова сметка на “Маранело” ООД*

в) с кредитна и дебитна карта, чрез системите за разплащане BORICA

С избора на начин на плащане, предвиден в букви а), б) или в)  по-горе, Клиентът – потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

*За да извършвате плащания по банков път, моля използвайте следните банкови сметки: 

IBAN: BG17RZBB91551012616231

BIC: RZBBBGSF

Маранело ООД

“Райфайзенбанк (България)” ЕАД

Абонирай се

Бюлетин